WAAROM GEVELONDERHOUD ABSOLUUT NOODZAKELIJK IS!

Naast esthetische redenen zijn er ook andere factoren waarom gevelonderhoud belangrijk is voor waardebehoud van uw pand. Reiniging en onderhoud van gevels is in Nederland noodzakelijk omdat bijna de helft van alle geregistreerde bouwschadegevallen toe te schrijven is aan vocht. Door slagregens staan gevels bloot aan ongeveer 50 liter water per m2 op jaarbasis. Ondanks dat water een reinigend effect heeft, tasten zuurvormende gassen en zouten het bindmiddel in de bouwmaterialen aan. Vocht trekt zouten naar de oppervlakte. Deze kristalliseren vervolgens uit in de poriën onder het oppervlak en verbrijzelen successievelijk de bakstenen. Hierdoor verliezen gevels steeds meer hun sterkte en weerbaarheid. Ook vorst werkt hieraan mee. Aangezien water bij vorst volumineuzer wordt, komen door de krachten die bij het uitzetten vrijkomen, stenen en metselwerk onder grote druk te staan. Ernstige schade aan het pand is veelal het gevolg.

OPLOSSINGEN OM DE STAAT EN WAARDE VAN UW PAND OP PEIL TE HOUDEN!

Alfa Schoonmaakservice heeft zich gespecialiseerd in de bestrijding en preventie van deze problematiek. Om een totaalpakket in gevelreiniging te kunnen aanbieden, is Alfa Schoonmaakservice ook volledig toegerust voor de reiniging van aluminium en kunststof kozijnen, kunststof gevelelementen en graffitiverwijdering.

Alfa Schoonmaakservice is de professional in de volgende aspecten van gevelonderhoud en gevelreiniging:
› Hydrofobering (impregneren)
› Mechanische reiniging
› Chemische reiniging
› Kozijnen en kunststof gevelelementen
› Graffiti verwijdering en antigraffiti coatingsystemen