VOORKOMEN VAN GEVELSCHADE

Stoffen die water afstoten worden hydrofoob genoemd. Hydrofoberen is een behandelingsmethode waarmee gevels en muren waterafstotend worden gemaakt. Het is een preventieve maatregel tegen het indringen van vocht en vuil. Deze kunnen zich immers moeilijk hechten aan waterafstotende ondergronden. Omdat hydrofoberen alleen wordt toegepast op gevels die nog in goede staat verkeren, is technisch vooronderzoek van essentieel belang.

Aan de hand van zorgvuldige bouwkundige inspectie onderzoeken we of hydrofoberen een optie is, of dat er eerst voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om het gewenste resultaat te behalen.
Door gevels die in goede staat verkeren te hydrofoberen voorkomt men de volgende schade:

  • Vervuiling zoals roet en gevaarlijke chemicaliën uit de industrie
  • Aantasting en uitlogen van bindmiddelen in de gevel
  • Vochtvlekken als gevolg van ongelijkmatige droging van vochtige muren
  • Vorstschade

BIJKOMENDE VOORDELEN

  • Drogere gevels vertragen aanwas van algen en mos.Verwijdering ervan gaat veel makkelijker dan van gevels zonder gehydrofobeerde ondergronden.
  • Isolatiebevordering. Water staat bekend als een goede warmtegeleider. Vochtige gevels onttrekken warmte.
  • Voorkomen van cementuitslag, kalkuitslag en zoutuitslag op bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen.