Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Indien nodig kan het zijn dat we contact met u opnemen.
Wij gaan er van uit dat u, indien wij dit noodzakelijk achten, geen bezwaar heeft dat wij aangifte doen.